ČASOPIS "DEFENDOLOGIJA"

| REDAKCIJA | UPUTSTVO ZA AUTORE |

10.05.2011.

Broj 29-30, Banja Luka

UVODNIK

DRUŠTVO – NASILJE – BEZBJEDNOST

DRUŠTVO - NASILJE-PREVENTIVNO BEZBJEDNOSNI ASPEKTI

doc. dr Ostoja Barašin

DRUŠTVENI AMBIJENT I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNOG MONOPOLA NAD UPOTREBOM SILE

prof. dr Duško Vejnović, Gojko Pavlović

TROVINA LJUDIMA I KRIMINALNE GRUPE

TRGOVINA LJUDIMA KAO KRIMINALNA AKTIVNOST ORGANIZOVANIH KRIMINALNIH GRUPA

doc. dr Nenad Radović, doc. dr Zoran Đurđević, mr Velibor Lalić

KRIZA I BEZBJEDNOST U SVIJETU

UTICAJ RECESIONE KRIZE NA STANJE BEZBJEDNOSTI U SVIJETU

doc. dr Slobodan Simić

DIPLOMATIJA I TERORIZAM

ULOGA DIPLOMATIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA

Mr Haris Pešto

JAVNE FINANSIJE I EVROPSKA UNIJA

ZNAČAJ KOHEZIONOG FAKTORA JAVNIH FINANSIJA U INTEGRACIONIM PROCESIMA EVROPSKE UNIJE

Vladimir Dragičević

JEZIK – KULTURA – KOMUNIKACIJA

JEZIK I KULTURA

Tatjana Ponorac

DRUŠTVENO DJELOVANJE I RACIONALIZACIJA

Irina Kovačević

DRUŠTVO – SPORT – ZDRAVLJE

FIZIČKO VASPITANJE I ZDRAVLJE

mr Jelena Poplašen

20.05.2010.

Broj 27-28, Banja Luka

UVODNIK

AKADEMSKA ZAJEDNICA - RUKAVICE U LICE

AKADEMSKA ZAJEDNICA - RUKAVICE U LICE

Prof. dr Duško Vejnović

KUDA IDE AKADEMSKA ZAJEDNICA, DA LI JE RAZORENA?

DRŽAVA I VLAST

Dr Braco Kovačević

DRŽAVA I PRAVO

INTERESNE ORGANIZACIJE I ŠUMARSTVO

Lukić Zoran, Tubin Goran, Cvjetković Branislav, Dukić Vojislav, Govedar Zoran

POTREBA FORMIRANJA INTERESNIH ORGANIZACIJA U SEKTORU PRIVATNOG ŠUMARSTVA NA PRIMJERU OPŠTINE NOVI GRAD

NATO I BUDUĆNOST

Mr Predrag Obrenović

VIZIJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA – NOVI OKVIR ZA NATO

BEZBJEDNOST ZAJEDNICE

Darko Maričić

OSNIVANJE, NAČIN RADA I ZNAČAJ LOKALNIH FORUMA ZA BEZBJEDNOST ZAJEDNICE

KRIMINAL I ZAŠTITA

Irina Kovačević

SAJBER KRIMINAL

Žana Vrućinić

SOCIJALNA ANKSIOZNOST I SOCIJALNA FOBIJA U MLADOSTI

PRIKAZI

Mr Vladimir M. Simović

PROF. DR DRAGAN JOVAŠEVIĆ: KRIVIČNA DJELA KORUPCIJE

Mr Vladimir M. Simović

PROF. DR ALIJA RAMLJAK: PRAKTIKUM FORENZIČKE MEDICINE

26.06.2009.

Broj 25-26, Banja Luka

Uvodnik

Bezbjednost, kriminal i siromaštvo

Organizovani kriminalitet

Kriminološki aspekti organizovanog kriminaliteta - karakteristike i uzroci

Suzbijanje trgovine ljudima - praktični aspekti i dileme

Bezbjednost i terorizam

Terorizam protiv ljudske bezbednosti

Bezbednost države i koncepti međunarodne bezbjednosti

Ustavno pravni i teorijski položaj nacionalne bezbjednosti sa osvrtom na BiH

Odgovornost za zločin genocida

Državna odgovornost za zločin genocida

Civilno vojni odnosi

Savremena poimanja civilno - vojnih odnosa

Istorija za budućnost

Kraj istorije ili kraj liberalizma

Voda - resurs budućnosti

Ekonomija, diplomatija i devijacije

Razvojne agencije kao nosioci podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Ekonomska diplomatija Republike Srbije

Pranje novca i finansiranje terorizma u uslovima finansijske globalizacije

Djeca iz sela i grada

Eksperimentalno istraživanje procesa klasifikovanja verbalnog materijala kod djece iz sela i grada

Teorija i praksa

Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja

Korelacija nekih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa stepenom usvojenosti elemenata tehnike iz programa SFO

Uviđaj

31.12.2008.

Broj 23-24, Banja Luka

Nacrt Zakona o detektivskoj djelatnosti u skupštinskoj proceduri

Detektivska delatnost u Republici Srbiji - aktuelno stanje i perspektive razvoja

Detektivska djelatnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na obuku privatnih detektiva

Psihološko - radni i etički kriterijumi za poslove detektiva - osvrt na predložena zakonska rešenja u Republici Srbiji

Privatna detektivska delatnost kao subjekt zaštite specijalnih transporta

Privatna detektivska djelatnost u Republici Srpskoj i problemi u njenom funkionisanju

Sociološki aspekti globalizacije i detektivska djelatnost

Istorijski razvoj detektivske djelatnosti sa težištem na BiH - RS

Karate u funkciji detektivske djelatnosti

Zakonska regulativa detektivske djelatnosti u Republici Srpskoj

Poslovi privatne detektivske djelatnosti - zakonska određenost (regulisanost) i stvarno stanje

Pravni aspekti detektivske djelatnosti (uporedni prikaz zakonskih odredbi kojima je regulisana detektivska djelatnost u bivšim Jugoslovenskim republikama)

Ekonomski aspekti detektivske djelatnosti sa posebnim osvrtom na zaštitu klijenata (korisnika usluga detektivske djelatnosti)

Prijedlog programa za redukciju stresa kod detektiva prema bihevioralno - kognitivnoj terapiji

Crte ličnosti uspješnog detektiva

Potreba, u(potreba) i zlou(potreba) religije

16.04.2008.

Broj 21-22, Banja Luka

Defendologija na putu za Evropsku uniju

Aktuelna teorijska razmatranja

Zajednica, policija i prevencija bezbjednosti

Narkomanija - kako je suzbiti

Nasilje u porodici, trgovina ljudima i resocijalizacija

Filozovski pogledi u savremenost i kulturu

10.02.2007.

Broj 19-20, Banja Luka

Kratka analiza implementacijskih zakona na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se odnose na saradnju sa Haškim tribunalom - prof. dr Miodrag N. Simović i dipl. pravnik Marina M. Simović

Spoljašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske - mr Igor Zekanović i prof. dr Mićo Stojanović

Bezbednosna preventiva - dr Mile Rakić

Kako protiv terorizma - dr Radoslav Gaćinović

Nužnost unapređenja zakonske regulative u borbi protiv terorizma - Siniša Đukić

Opšti uslovi za implementaciju novog koncepta rada policije u zajednici - mr Uroš Pena

Civilno - vojni odnosi u tranzicijskim zemljama - vojni profesionalizam - mr sc Ante Baćak

Suprotstavljanje organizovanom kriminalitetu, sa osvrtom na specijalne istražne tehnike - mr Mile Šikman

Trgovina ljudima u BiH - lokalna paradigma globalnog fenomena - Velibor Lalić

Procjena ličnosti (Vještačenje) - prof. dr Aleksandar Milić

Saobraćajni prekršaji i novi zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - doc. dr Ljubinko Mitrović

Angažovanje žena u funkciji poboljšanja kvaliteta popune Jedinica civilne zaštite - dr Jovanka Šaranović i dr Zoran Kilibarda

Organizacija menadžmenta ljudskih resursa u privredi isotčne Hercegovine (rezultati istraživanja) - mr Petar Ivanković

Motivi, korist i zadovoljstvo od sporta - prof. dr Duško Vejnović

Prikaz knjige "Sociologija sporta", autora prof. dr Duška Vejnovića - prof. dr Petar Pavlović

Prikaz knjige, "Terorizam - aktuelni i mogući oblici", autora mr. Mileta Šikmana - doc. dr. Dane Subošić

04.12.2005.

Broj 17-18, Banja Luka

Prostor - motiv i geostrategijska zamka - prof. dr Mićo Stojanović i mr Igor Zekanović

Neprekidna i nemilosrdna borba na tajnom frontu - prof dr. Milan Mijalkovski

Važniji doktrinarni stavovi o suverenitetu - mr Brana Komljenović

O ustavnim institucijama u Bosni i Hercegovini - prof dr Miodrag N. Simović

Politički simboli i politički mit - prof. dr Duško Vejnović

Tegobe prelaznog perioda - dr Čedo Volaš

Zen, borilačke vještine i moral - dr Ostoja Đukić

Značaj, društvena uloga i etička dimenzija marketinga - mr Ostoja Barašanin

Rezultati istraživanja nekih taktičkih postupaka Srpsko - Crnogorskih takmičara u sportskom karateu - mr Milan Gužvica

Uticaj globalnih društvenih promjena na trendove, tendencije i kretanja terorizma - mr Mile Šikman

Razvoj islamskog terorizma, uzrokovan islamskim fundamentalizmom -Želimir Škrbić

"Partenrstvo za mir" - izazov vremena - mr Dragan Radišić

Fenomen korupcije i njena percepcija u Bosni i Hercegovini - mr Nedeljko Debeljak

Aktivnosti ovlašćenih službenih lica u istrazi - prema ZKP-u BiH - Dragan Kulić

Automatska kontrola saobraćaja - mr Dušan Janković

O miru i mirotvorstvu u Hrišćanstvu, Slobodan Nagradić: "Golub i maslina - knjiga o miru" - prof. dr Mile Dimčić

"Defendologija" je teorijsko - stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja

Časopis "Defendologija" možete naručiti elektronskom poštom: defendo@blic.net.

Cijena časopisa "Defendologija" je 10 KM.

Godišnja pretplata na časopis za fizička lica iznosi 50 km, a za pravna lica 100 km.

Naručeni primjerak časopisa, biće Vam dostavljen po izvršenoj uplati na žiro račun Defendologija centra.

 
ddinvention® 2006. - 2011. Sva prava zadržana